ವಿಶೇಷ ಕೆಪಾಸಿಟರ್

ವಿಶೇಷ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಳೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು* ಹೆಸರು*
ಇ-ಮೇಲ್* TEL*
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ತಾಪಮಾನ ಜೀವನ (ಗಂಟೆ)
ಆಯಾಮ ಇತರರು

ಮುಖ್ಯ: * ಅಗತ್ಯವಿದೆ